1 minut llegit

Aparcament al poble

Em pos en contacte amb vosaltres per exposar el problema que hi ha per aparcar als carrers de Sant Jordi i la poca mobilitat dels cotxes. Pens que els carrers estrets seria necessari cada cert temps canviar el costat on aparcar els cotxes, ja que les ceres són molt estretes i dificulta l’entrada a les cases. A part del renou i la brutícia que crea tenir els cotxes aparcats durant tot l’any ni a un metre del portal d’entrada o de les finestres. Com podríem promoure aquest canvi que afavoriria a tots els veïnats? A quasi tots els pobles que conec tenen senyals especifiques per aparcament de tres mesos o de sis mesos a cada costat de carrer. Gràcies

Mercè Vaquer Frau

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Darrer de