1 minut llegit

Retalls del conflicte amb l’aeroport

El conflicte del Pla de Sant Jordi amb l’aeroport de Son Santjoan és una eterna batalla que ha condicionat i afectat en molts casos el poble. Té una incansable història i encara avui és molt vigent.
Oferim alguns retalls de la mà d’en Josep Maria Lendinez.

Els veïns de Sant Jordi demanaran que sigui delcarat acústicament contaminant. Any 2000
Cort impedriá la ampliación de Son Sant Joan al negarse a cambiar el Plan General. Any 2004
Cirer acepta la ampliación del aeropuerto, pero pedirá que las molestias sean mínimas.
Los vecinos se movilizan en contra de la ampliación de Son Sant Joan. Any 2003
Aquestes són les principals obres previstes a Son Sant Joan. Any 2003
Un millar de personas recurre la ampliación del aeropuerto. Any 2003
AENA pagará la insonorización total de 8.000 viviendas de Sant Jordi, Can Pastilla y Es Coll. Any 2005
Full reivindicatiu.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Darrer de