de minuts llegits

Sant Jordi va intentar independitzar-se

Text extret del Diari S’Arenal de Mallorca. 5 novembre 1983.

Fa 55 anys se va intentar independitzar Sant Jordi.
L’amo en Bartomeu Oliver i Vidal té 89 anys és un dels més vells del poble i té una memòria prodigiosa. El trobam a la casa del pensionista que està aferrada a l’església de Sant Jordi.

-Que sabeu d’aquest intent de crear un municipi a Sant Jordi d’abans de la guerra? li demanam.

Això fou devers l’any 27 en Llorenç Garlet que era el carter féu una llista de tot el personal de Sant Jordi, s’Aranjassa, Es pil·lari, Can Pastilla i unes poques cases que hi havia a s’Arenal, sa casa blanca, Can Tunis i Sa Creu Vermella.

L’amo en Miquel Caragol que tenia deu horts dins la seva possessió i que també era del Partit Republicà Federal recolzava la idea del carter, però l’amo de Xorrigo i altres que eren mauristes hi eren contraris, deien que un Ajuntament seria molt car i si ho oposaren.
Com que guanyaren ses eleccions no es va fer res. Fins aquí el relat de l’amo en Bartomeu Oliver de qui l’acompanyaven altres pensionistes, homes tots ells que havien viscut aquest intent de segregació, ara fa més de mig segle.

Si fem un poc d’història ficció es poden imaginar que hauria estat Sant Jordi d’haver estat els homes i les dones d’aleshores lo suficient valents i decidits per haver-se ajuntat i crear el seu propi ajuntament.

Avui des de Sant Jordi controlaria Son Ferriol i els seus llogarets s’Hostalot i Es Pinaret, també des de Can pastilla fins al torrent dels jueus, Sant Jordi seria el segon municipi de Mallorca, tant en número d’habitants com en doblers, per això no és més que història-ficció.
La història ha anat per altres viaranys, s’Arenal ha crescut convertint-se en el segon nucli d’habitants de les illes i no podrà dependre mai de Sant Jordi.
Sant Jordi, però, encara és a temps de crear el seu Ajuntament juntament amb s’Aranjassa i Sa Casa Blanca, pot ser la primera passa seria la creació d’una entitat local menor, entitat que els donaria una mica d’autonomia.

Mateu Joan Florit
5 novembre 1983. Diari S’Arenal de Mallorca.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Darrer de