de minuts llegits

Quan la Banca March inaugurà l’oficina de Sant Jordi

Local de l’antiga Banca March de Sant Jordi ja sense rètols.

BANCA MARCH A SANT JORDI

El divendres 10 de maig de 1966 la Banca March obrí, provisionalment, la seva Agència Urbana núm. 6. El local era molt petit i ja havia servit com a oficina de la Corresponsalia que existia des de principi dels anys 1960.


Així ho anunciava el diari Baleares el dia anterior. A partir d’aleshores els comptes i les operacions es feren des del mateix poble. L’oficineta estava situada al Carrer Neira, a davant del campanar de l’església. No era la primera, abans havia estat al Carrer Bauçà, davant del Cafè de Can Simó.

Anunci de l’obertura de l’oficina provisional, Agència Urbana núm. 6, en el mateix lloc que la Corresponsalia.
Diari Baleares, 9 de juny de 1966, p. 15.

Mentre se cercaven clients de tota casta, aprofitant que la Caixa de Pensions no realitzava segons quin tipus d’operacions, com girar i cobrar lletres o comptes corrents i crèdits, la Banca March feia la seva via. Entre altres coses la domiciliació dels pagaments de la llet als pagesos per part d’AGAMA.


Tot i els horaris oficials –aleshores de 9 a 15 h de dilluns a dissabte– l’Agència de Sant Jordi adaptà el seu i obria unes hores d’horabaixa – capvespre, de dimarts a dissabte.
Aquest era l’horari que anava bé, sobretot, als pagesos. Així aprofitaven els descansos del cine, un final de joc de cartes a la taverna o la sortida de missa segons el moment. El director de la nova oficina va ser Jaume Gomila Albons que tenia uns vint-i-vuit anys.
Antoni Ferrer Juan, en Toni Rotget, aleshores amb trenta-sis anys, que ja estava a la Corresponsalia amb Mateu Verd Cantallops, l’Amo en Mateu Campet, passà a empleat de la Banca March. Mateu Verd deixà de ser el corresponsal però seguí sent considerat persona molt influent i relacionada amb directius de la Banca March.


Ben aviat però, es pogué fer la inauguració oficial del nou local situat al mateix Carrer Neira, cantó amb el Carrer Berenguer de Giralt, a la finca que el mestre d’obres Antoni Mas Garí, l’Amo en Toni Gri, estava construint.

Anunci de la inauguració de la nova oficina. Diario de Mallorca, 9 de maig de 1967, p.2.

Fou així com el dimarts 9 de maig de 1967, al capvespre, s’inaugurà oficialment aquell nou local. D’aquell dia en podem parlar, tant per informació oral com per la crònica del corresponsal del Diario de Mallorca de 13 de maig de 1967 –p. 16–, Miquel Ramis Serra.

La font oral és la del director Jaume Gomila. Ho completam amb dues fotos que ens han cedit antics empleats de la Banca: Rafel Capó, Jaume Alenyar i Paco Romaguera. Les fotos provenen de la Col·lecció Paco Romaguera. Els ho agraïm.

Foto de la inauguració, el dia 9 de maig de 1967. Interior de l’oficina. A l’esquerra ens dona l’esquena Antoni Ferrer, després cap a la dreta tenim a Toni Ques, Jaume Rotger, l’Amo en Mateu Campet, els germans March, Miquel Garau -es Jovenet– i el vicari Jaume Pons. Són els reconeixibles.

Reproduïm de manera textual la informació que oferí Miquel Ramis:

«NUEVAS OFICINAS BANCARIAS

SANT JORDI.– El pasado martes a las 7 de la tarde tuvo lugar la inauguración y bendición de las nuevas oficinas de la Banca March. Efectuó la bendición el Rdo. Sr. Párroco de la localidad, don Frco. Caimari que dirigió la palabra a los presentes brindando al final por la prosperidad del nuevo local. Acto seguido también habló a los presentes don José Carlos March -Delegado Apoderado General- que ofreció la nueva casa donde se podrán efectuar toda clase de operaciones bancarias, a las que se prestará, como tiene norma, la más cuidadosa atención. Entre los asistentes e invitados figuraban los siguientes señores, entre otros: Don Juan March -Delegado Apoderado General-, don Marcial Bardolet -Director Gerente-, don Joaquín Fernández -Subdirector General-, don Antonio Cabanellas -Interventor-,[els guions són afegits nostres] don Gabriel Bergas, don Jaime Rosselló. Terminada la bendición se sirvió un lunch a los presentes, desfilando hasta bien entrada la noche casi toda la población que igualmente fue obsequiada. Hizo los honores a los invitados el Director de la nueva entidad, don Jaime Gomila.

El nuevo establecimiento, amplio y con modernas instalaciones lo hace sumamente acogedor y adecuado a los fines que se destina. A las muchas felicitaciones recibidas, añadimos cordialmente la nuestra.»


Una altra foto de la inauguració. D’esquerra a dreta i segons coneixem hi ha Miquel Garau, el vicari Jaume Pons, Rafel Bonnin, el rector Francesc Caimari i Alberto Rebassa. 

Jaume Gomila ens hi afegí, a més, que l’Amo en Mateu va dur el seu «organillo». També, que hi hagué festa grossa aquell vespre a la mateixa oficina. I que, dies després, reberen la visita de la matriarca de la família March, la Sra. Carme Delgado Roses, que «era tota una senyora». 

A les fotografies que adjuntam es pot observar que la descripció coincideix amb la de l’articulista. Hi veim el rector Francesc Caimari i el vicari Jaume Pons. Feia de cambrer Jaume Rotger, cunyat d’Antoni Ferrer. Diferents directius del que destacam, almenys, a José Carlos March Delgado, molt jove en aquell moment. A més, l’Amo en Mateu Campet, Miquel Garau i, a Antoni Ferrer d’esquena, com hem dit a la primera foto.

A partir d’aquí començà l’embranzida d’una oficina que, almenys els primers anys, resultà tant o més rendible que la de Can Pastilla, segons Jaume Gomila.

Antònia Ferrer Juan, germana d’en Toni Rotget, va passar també a ser empleada de la Banca com a encarregada de la neteja. 

Els germans Rotget, Antoni i Antònia Ferrer Juan, empleats de Banca March de Sant Jordi, en una fotografia d’aquella època. Agraïm a Antònia Bibiloni Mas, viuda d’Antoni Rotget, que ens deixàs aquesta foto per a reproduir aquí.

I aquí ens aturam. La Banca March de Sant Jordi va tancar fa un any, el 2020, aprofitant el confinament per la pandèmia de la COVID-19.

Si voleu saber-ne més podeu pitjar en aquest enllaç: <https://blocs.mesvilaweb.cat/tomeucarrio1201/tal-dia-fara-un-any-de-la-banca-march-a-sant-jordi-ca-1960-2020/>.

Tomeu Carrió
19 d’abril de 2021

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Darrer de