de minuts llegits

Quin Sant Jordi volem?

Pròxima urbanització de Son Bauçà

Arrel dels nous 51 habitatges que es construiran al poble, m’han sorgit diversos debats o preguntes obertes que m’agradaria comentar.

El primer, tots ho tenim ben present, si aquests habitatges no tenen garatge, augmentarà el problema dels aparcaments. És l’hora de pensar com solucionam aquest problema.

Amb l’augment de població, els serveis també hauran d’estar a l’altura, és a dir, el centre sanitari s’haurà d’ampliar, així com l’escola, el cementiri… en som conscients que si augmentam poblacionalment hem de tenir els serveis correctes per tothom?

I parlant etnogràficament, destrueixen un safareig, que si s’hagués de fer ara no es faria, té molts d’anys. En aquestes finques hi ha pous molt mal de fer avui en dia, o els hi tiraran els enderrocs i ho taparan, com fa tothom?
Per altra banda, no sé cert si toquen les voltes rodones de 6 animals, ara síquies i safaretjos sí que ho toquen. Aquest patrimoni tan singular del Prat, no l’hauríem de començar a tenir en compte?
El dubte que em sorgeix també és si es té en compte l’arreplegada d’aigua amb cisternes, així com els desaigües perquè no quedin carrers inundats, etc…

El tema estètic, n’hem de parlar sobre quins criteris se segueixen en els nous edificis a Sant Jordi. Es poden fer més blocs de pisos amb poca cohesió amb l’estètica general? En aquest cas, hi posen persianes? Hi posen teula mallorquina? Tenen una coherència d’imatge amb la resta?
S’ha de fer la mateixa estètica a tota Palma?

Això no és Palma, és Sant Jordi i la seva fisonomia, els seus recursos, els seus serveis són molt concrets i n’hem de parlar clarament per establir una base per tenir clar quin Sant Jordi volem.

Santjordier anònim

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Darrer de