de minuts llegits

Els alumnes del CEIP Sant Jordi culminen la sembra d’arbusts i arbres al passeig

Durant aquesta primavera el servei de Parcs i Jardins haurà sembrat a Sant Jordi. 1.200 plantes arbustives i un total de 50 arbres que permeten dotar d’ombra aquest passeig tal i com havien sol·licitat els veïns.

Els alumnes juntament amb la regidora d’Infraestructures i Accessibilitat,
Angélica Pastor, el regidor d’Educació, Llorenç Carrió i el coordinador de Districte, Enrique Viéitez han participat a aquesta sembra Palma, 12 de maig de 2021.-Els alumnes de segon de primària del Col·legi Públic Sant Jordi han conclòs avui les tasques de plantació de les plantes arbustives que s’han efectuat durant aquests dies al camí de Sant Jordi.


Aquest camí, molt freqüentat pels veïns i veïnes, quedà sense arbres ara just fa dos anys perquè els oms que es plantaren patiren una malaltia que obligà a realitzar una tala.
Així, atenent una petició veïnal, el servei de Parcs i Jardins de l’àrea
d’Infraestructures i Accessibilitat ha sembrat aquesta primavera al camí de
Sant Jordi un total de 1.200 plantes arbustives de les espècies Photinia red
robin i Viburnum tinus) i 50 arbres de diferents espècies:
-42 lledoners Celtis Australis
-4 xiprers comuns Cupressus stricta
-3 oliveres Olea europea
-1 alzina Quercus ilex
La regidora d’Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor, juntament amb el regidor d’Educació, Llorenç Carrió i el coordinador de Districte, Enrique Viéitez i els alumnes del CEIP Sant Jordi han participat a la sembra de plantes arbustives i arbres que s’ha culminat avui.


Pastor ha destacat que aquesta acció s’emmarca en l’objectiu de sembrar
10.000 arbres a Palma aquesta legislatura i fer de Palma una ciutat més verda i sostenible. “Atenem una demanda del Districte i del barri que permetrà als veïns i veïnes passejar amb més ombra”, ha explicat la regidora.

Carrió, per la seva banda, ha destacat que “aquesta acció fomenta la
col·laboració dels joves perquè tinguin un major vincle amb l’espai públic i
prenguin consciència ambiental”, ha dit.
Els contractes com el d’alineacions arbòries que estan en marxa han suposat multiplicar per sis la inversió respecte al contracte anterior i permeten a més anar posant a punt els escossells i garantir un bon arrelament del nou.

Font: Ajuntament de Palma

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Darrer de